Jogi nyilatkozat

Impesszum

Cégnév: Alveola Kft.

  • Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 28/A.
  • Tel.: (06-1) 251-2270 Fax: (06-1) 460-0248
  • Adószám: 12240911-2-42
  • Cégbejegyzés kelte és száma: 1997.02.24.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-567918
  • Adatkezelési azonosító: 04759-0001

Tárhely szolgáltató: Sigmanet Kft.

  • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Jogi nyilatkozat

1. Tulajdonos és weboldal

Jelen weblapok tulajdonosa és üzemeltetője az ALVEOLA Kft. (1143 Budapest, Gizella út 28/a)
Ön a Weblapra történő belépéssel elismeri, hogy az alábbi feltételeket és pontokat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Informáljuk, hogy az ALVEOLA Kft. a Weblapjain lévő információkat és azok használatának feltételeit bármikor módosíthatja, külön értesítés nélkül.

2. Információk és tartalom

Weblapunk tartalmát és műszaki struktúráját folyamatosan frissítjük és fejlesztjük. A weblap műszaki vagy tartalmi hibáiért az ALVEOLA Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Nem vállal felelősséget továbbá az internetes honlap (és annak szerves részei) használatából eredő közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy egyéb veszteségért, káreseményért, üzleti vagy egyéb kárért.

3. Internetes linkek és kapcsolatok

Partnereink, a weben való eligazodás és web-látogatóink kényelmének érdekében weboldalainkon idegen weblapokra irányító kapcsolódási pontok és linkek kerültek elhelyezésre. A linkeken elért weblapok adataiért, adatvédelmi magatartásáért és tartalmáért az ALVEOLA Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

4. E-mailek

A Weblap használatával beleegyezését adja , hogy az ALVEOLA Kft. az Öntől érkező leveleket (a feladó nevének , címének titokban tartásával) promóciós munkájához felhasználja azt, vagy annak részleteit az interneten vagy egyéb médiában ismertesse, publikálja.

5. Szerzői jogok és rendelkezések

Weblapjainkon szereplő anyag, írás, kép, reklám, alkotás, védjegy, logo, márkajelzés az ALVEOLA Kft. személyes tulajdona vagy szerződött joga. Így a weboldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. A Weboldal tartalmának bármely része kizárólag az ALVEOLA Kft. engedélyével, annak írásos beleegyezésével használható. Az anyagok másolása, üzleti célra felhasználása, átruházása, feldolgozása, tartalmának módosítása szigorúan tilos.
Olyan magatartás és eszközhasználat, amely a weblapok (beleértve a levelező / chat-elő rendszereket is) használatát lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, tilos. Ezalatt értendők szoftverek, eszközök, vírusok, spammelés és egyéb, e tárgykörbe tartozó eszköz.
Weblapunkon történő regisztráció során más személy vagy vállalkozás valós vagy valótlan adatait megadni vagy felhasználni tilos és jogellenes.

6. Megjegyzések

Weblapjaink használatára a magyar adatvédelmi előírások és a magyar jog az irányadó. Mindennemű igény kizárólag Magyarország területén érvényes.

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen weblapok tulajdonosa és üzemeltetője az ALVEOLA Kft. (1143 Budapest, Gizella út 28/a)
Weblapunkon történő regisztrációja során lehetőségeinkhez képest gondosan kezeljük személyes adatait. Amennyiben regisztrációs weboldalunkon személyes adatainak megadásával regisztrál vagy bejelentkezik, tudomásul veszi és hozzájárul adatainak kezeléséhez és felhasználásához az alábbiak szerint.

1. Személyes adatainak biztonsága és felhasználása

Az Alveola Kft. a tőle elvárható minden olyan intézkedést megtesz, ami védi a regisztrált adatokat illetéktelen és jogosulatlan felhasználástól vagy hozzáféréstől. Az adatokhoz az Alveola Kft. által kijelölt személyek férhetnek, az alábbiakban meghatározott célokkal.

2. Adatgyűjtési szempontjaink

– érdeklődésének megfelelő információk elektronikus vagy postai küldése (pl. új termék, akció stb.)
– termékfelmérésekhez, klub-tagsághoz
– nyeremény vagy sorsolásos játékokhoz
– szolgáltatások, termékek, weblap felmérhető igények szerinti fejlesztése
– törzsvásárlói, törzslátogatói kedvezmények kialakítása
– marketing illetve reklámtevékenységünk hatékonyságának fokozása
– megrendelés, vásárlás esetén megrendelő, vevő gyorsabb, könnyebb beazonosítása

3. A megadott adatokról

Regisztrációja során megadott adatok általában kereszt és vezetéknevet vagy cégnevet, e-mail-címet, telefonszámot illetve postai elérhetőséget tartalmaznak illetve a böngészni, használni kívánt weboldallal kapcsolatos információ (pl. szakma, hobbi, érdeklődési kör). A Regisztráció természetesen nem kötelező, Ön eldöntheti, kíván-e ezzel a lehetőséggel élni.
Amennyiben az Alveola Kft. bármilyen kereskedelmi céllal továbbértékesíti adatbázisát, harmadik fél köteles azt az adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak megfelelően védeni és használni.
Az adatbázis sérüléséből, megsemmisüléséből eredő károkért az Alveola Kft. semminémű felelősséget nem vállal. Nem vállal továbbá felelősséget más által szolgáltatott valós vagy valótlan adatokért (pl. kiskorú gyermek, gondnokság alatti személy, stb.)

4. Adatok törlése

Adatainak törléséről a weblapon megadott kapcsolat, elérhetőségek oldalon rendelkezhet. Amennyiben több módon is regisztrálva van, úgy minden egyes regisztrációt külön töröltetnie kell. Adatainak törléséről való rendelkezése esetén vitás esetben Önnek hitelt érdemlően igazolnia kell , hogy a kommunikáció Ön és a Kft között létrejött.
Adatait a regisztrációs lapon frissítheti vagy módosíthatja.

5. Egyéb, elektronikus információk

A Weblapon történő látogatás során olyan láthatatlan, elektronikus illetve műszaki információkat is gyűjthetünk, amelyek általános web-statisztikát szolgáltathatnak. Ilyenek pl. a cookiek, domain-nevek és hasonló információk, amelyeket számítógépének internet-beállításainál módosíthat, korlátozhat vagy tilthat.
Az ALVEOLA Kft. kijelenti, hogy fenti adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosíthatja, külön értesítés kötelezettsége nélkül.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://www.naih.hu/kapcsolat.html

Felhívjuk figyelmét az adatkezelési előírások változására, amelyet a http://www.naih.hu oldalakon tud nyomonkövetni.
Adatkezelési Nyilvántartási számunk: 04759-0001